برگزاری جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی
به گزارش روابط عمومی: جلسه هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی در محل سازمان جهاد برگزار شد
آتش سوزی در اراضی روستای خاکینه طارم سفلی مهار شد
به گزارش روابط عمومی: آتش سوزی در اراضی مستثنیات حاشیه رودخانه روستای خاکینه بخش طارم سفلی مهار شد
اراضی تحت بادامکاری حاجی آباد در وضعیت مطلوبی هستند
به گزارش روابط عمومی: اراضی بادامکاری حاجی آباد مورد بازدید قرار گرفت
بازدید مدیرکل از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری واحد طارم سفلی
به گزارش روابط عمومی: مهندس اسدالهی از واحد منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم سفلی بازدید کردند.
برگزاری نشست جوامع محلی حوزه مدیریت جامع آبخیز گشنه رود
به گزارش روابط عمومی: نشست جوامع محلی حوزه مدیریت آبخیز گشنه رود در محل اداره کل منابع طبیعی برگزار شد
نظر سنجی
امکانات وب سایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین را چگونه ارزیابی می کنید؟
امار بازدید
بازدید روز : 1160
بازدید کل : 39729
آخرین بروزرسانی:
1 بهمن 1396 9:42
مقالات جنگل
- روش سنتي بهره برداري از جنگل هاي شمال، ارزيابي آثار به توده و خاک جنگل (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
logo-neda
اخبار
برگزاری جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی | بازدید :6
به گزارش روابط عمومی: جلسه هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی در محل سازمان جهاد برگزار شد
آتش سوزی در اراضی روستای خاکینه طارم سفلی مهار شد | بازدید :6
به گزارش روابط عمومی: آتش سوزی در اراضی مستثنیات حاشیه رودخانه روستای خاکینه بخش طارم سفلی مهار شد
اراضی تحت بادامکاری حاجی آباد در وضعیت مطلوبی هستند | بازدید :13
به گزارش روابط عمومی: اراضی بادامکاری حاجی آباد مورد بازدید قرار گرفت
بازدید مدیرکل از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری واحد طارم سفلی | بازدید :17
به گزارش روابط عمومی: مهندس اسدالهی از واحد منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم سفلی بازدید کردند.
برگزاری نشست جوامع محلی حوزه مدیریت جامع آبخیز گشنه رود | بازدید :21
به گزارش روابط عمومی: نشست جوامع محلی حوزه مدیریت آبخیز گشنه رود در محل اداره کل منابع طبیعی برگزار شد
2 هکتار از اراضی جنگلی الموت غربی دچار حریق شد | بازدید :20
به گزارش روابط عمومی: 2 هکتار از جنگل های ارس روستای لات از توابع الموت غربی دچار حریق شد
بازدید میدانی از جنگل های حسین آباد جهت طرح حفاظتی جنگل صورت پذیرفت | بازدید :27
به گزارش روابط عمومی: در راستای تنظیم طرح حفاظتی جنگل محدوده حسین آباد بازدید میدانی از این منطقه صورت پذیرفت.
حضور مدیر کل و کارکنان اداره منابع طبیعی در راه پیمایی با شکوه 17 دی  | بازدید :23
به گزارش روابط عمومی: مدیر کل و کارکنان اداره منابع طبیعی در راه پیمایی با شکوه 17 دی علیه اغتشاشات اخیر شرکت کردند
دوره آموزشی مسئولیت اداری کارکنان دولت در محل اداره کل برگزار شد | بازدید :35
به گزارش روابط عمومی: دوره آموزشی مسئولیت اداری کارکنان دولت با حضور کارکنان اداره منابع طبیعی برگزار شد
100 هزار هکتار از اراضی استان قزوین در معرض بیابانی شدن است | بازدید :39
به گزارش روابط عمومی: عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین به همراه علی اکبر اسداللهی مدیرکل منابع طبیعی،علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، الله بداشتی رئیس بسیج سازندگی استان، علی رحمانی فرماندار بویین زهرا از منطقه بیابانی الله اباد، روستای فتح آباد، پاپلی سفلی و علیا که طرح بیابانزدایی در آنها اجرا می شود بازدید کرد و در جریان فعالیتهای کاشت نهال در این مناطق قرار گرفت.
برگزاری جلسه هماهنگی هفته منابع طبیعی | بازدید :6
به گزارش روابط عمومی: جلسه هماهنگی برنامه های هفته منابع طبیعی در محل سازمان جهاد برگزار شد
آتش سوزی در اراضی روستای خاکینه طارم سفلی مهار شد | بازدید :6
به گزارش روابط عمومی: آتش سوزی در اراضی مستثنیات حاشیه رودخانه روستای خاکینه بخش طارم سفلی مهار شد
اراضی تحت بادامکاری حاجی آباد در وضعیت مطلوبی هستند | بازدید :13
به گزارش روابط عمومی: اراضی بادامکاری حاجی آباد مورد بازدید قرار گرفت
بازدید مدیرکل از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری واحد طارم سفلی | بازدید :17
به گزارش روابط عمومی: مهندس اسدالهی از واحد منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان طارم سفلی بازدید کردند.
برگزاری نشست جوامع محلی حوزه مدیریت جامع آبخیز گشنه رود | بازدید :21
به گزارش روابط عمومی: نشست جوامع محلی حوزه مدیریت آبخیز گشنه رود در محل اداره کل منابع طبیعی برگزار شد
2 هکتار از اراضی جنگلی الموت غربی دچار حریق شد | بازدید :20
به گزارش روابط عمومی: 2 هکتار از جنگل های ارس روستای لات از توابع الموت غربی دچار حریق شد
بازدید میدانی از جنگل های حسین آباد جهت طرح حفاظتی جنگل صورت پذیرفت | بازدید :27
به گزارش روابط عمومی: در راستای تنظیم طرح حفاظتی جنگل محدوده حسین آباد بازدید میدانی از این منطقه صورت پذیرفت.
حضور مدیر کل و کارکنان اداره منابع طبیعی در راه پیمایی با شکوه 17 دی  | بازدید :23
به گزارش روابط عمومی: مدیر کل و کارکنان اداره منابع طبیعی در راه پیمایی با شکوه 17 دی علیه اغتشاشات اخیر شرکت کردند
دوره آموزشی مسئولیت اداری کارکنان دولت در محل اداره کل برگزار شد | بازدید :35
به گزارش روابط عمومی: دوره آموزشی مسئولیت اداری کارکنان دولت با حضور کارکنان اداره منابع طبیعی برگزار شد
100 هزار هکتار از اراضی استان قزوین در معرض بیابانی شدن است | بازدید :39
به گزارش روابط عمومی: عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین به همراه علی اکبر اسداللهی مدیرکل منابع طبیعی،علی فرخزاد معاون عمرانی استانداری، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، الله بداشتی رئیس بسیج سازندگی استان، علی رحمانی فرماندار بویین زهرا از منطقه بیابانی الله اباد، روستای فتح آباد، پاپلی سفلی و علیا که طرح بیابانزدایی در آنها اجرا می شود بازدید کرد و در جریان فعالیتهای کاشت نهال در این مناطق قرار گرفت.
مناقصه پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات آبخیزداری تفصیلی اجرایی حوزه دانک شهرستان آوج | بازدید :290
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در نظر دارد انجام پروژه پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات آبخیزداری تفصیلی اجرایی حوزه دانک شهرستان آوج را به مناقصه بگذارد .
مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ادوات کشاورزی
مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ادوات کشاورزی | بازدید :220