کارگاه مشارکتی تحلیلی دست اندرکاران حوزه آبخیز شهرستان آوج برگزار شد
به گزارش روابط عمومی با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان و مسئولان شهرستان آوج کارگاه مشارکتی تحلیلی دست اندرکاران حوزه آبخیز شهرستان آوج برگزار شد.
نشریه شماره یک صندوق ملی توسعه استان
به گزارش روابط عمومی: نشریه شماره یک پروژه های صندوق ملی توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان به چاپ رسید.
منابع طبیعی و آبخیزداری استان از شبکه دیجیتال بهره مند خواهد شد
به گزارش روابط عمومی: بازدید از سایت های بیسیم استان توسط مسئول رادیویی سازمان جنگلها و نمایندگان صنایع مخابرات ایران انجام گرفت.
بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از پروژه های صندوق ملی توسعه
به گزارش روابط عمومی: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از پروژه های صندوق ملی توسعه این شهرستان به همراه رئیس اداره منابع طبیعی البرز بازدید به عمل آورد.
دیدار مدیر کل منابع طبیعی از خبرگزاری ایرنا
به گزارش روابط عمومی،اسدالهی مدیر کل منابع طبیعی وابخیزداری ضمن حضور در خبرگزاری ایرنا مرکز قزوین با مدیر و کارکنان ان دیدار وکفتگو نمود
نظر سنجی
امکانات وب سایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین را چگونه ارزیابی می کنید؟
امار بازدید
بازدید روز : 8605
بازدید کل : 55423
آخرین بروزرسانی:
23 آبان 1397 13:50
پدافند غيرعامل
- روش سنتي بهره برداري از جنگل هاي شمال، ارزيابي آثار به توده و خاک جنگل (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
مقالات جنگل
- روش سنتي بهره برداري از جنگل هاي شمال، ارزيابي آثار به توده و خاک جنگل (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
اخبار
کارگاه مشارکتی تحلیلی دست اندرکاران حوزه آبخیز شهرستان آوج برگزار شد | بازدید :9
به گزارش روابط عمومی با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان و مسئولان شهرستان آوج کارگاه مشارکتی تحلیلی دست اندرکاران حوزه آبخیز شهرستان آوج برگزار شد.
نشریه شماره یک صندوق ملی توسعه استان  | بازدید :7
به گزارش روابط عمومی: نشریه شماره یک پروژه های صندوق ملی توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان به چاپ رسید.
منابع طبیعی و آبخیزداری استان از شبکه دیجیتال بهره مند خواهد شد | بازدید :11
به گزارش روابط عمومی: بازدید از سایت های بیسیم استان توسط مسئول رادیویی سازمان جنگلها و نمایندگان صنایع مخابرات ایران انجام گرفت.
بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از پروژه های صندوق ملی توسعه  | بازدید :25
به گزارش روابط عمومی: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از پروژه های صندوق ملی توسعه این شهرستان به همراه رئیس اداره منابع طبیعی البرز بازدید به عمل آورد.
دیدار مدیر کل منابع طبیعی از خبرگزاری ایرنا | بازدید :16
به گزارش روابط عمومی،اسدالهی مدیر کل منابع طبیعی وابخیزداری ضمن حضور در خبرگزاری ایرنا مرکز قزوین با مدیر و کارکنان ان دیدار وکفتگو نمود
دهمین جلسه کار گروه صندوق ملی توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان | بازدید :32
به گزارش روابط عمومی: دهمین کارگروه صندوق ملی توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان با حضور مسئولین و کارشناسان این حوزه برگزار شد
در راستای اجرای بهینه پروژه های صندوق توسعه ملی:
کارگاه مشارکتی تجلیل دست اندر کاران حوزه های آبخیز شهرستان آبیک برگزار گردید | بازدید :20

به گزارش روابط عمومی :در این کارگاه یک روزه که با حضور معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و رییس اداره آموزش و ترویج تسهیلگر منطقه آبیک برگزار شد مشکلات و موانع اجرای پروژه ها در روستاهای هدف مورد بررسی قرار گرفت
دیدار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و دادستان جدید استان | بازدید :45
به گزارش روابط عمومی: علی اکبر اسدالهی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با حضور در دادگستری با قاسمی دادستان جدید استان دیدار کرد
برخورد جدی با دام داران غیرمجاز | بازدید :42
به گزارش روابط عمومی: بازدید از دشت الله آباد جهت پیشگیری از وقوع تخلفات با حضور فرمانده یگان حفاظت، معاون فنی و رئیس اداره شهرستان آبیک انجام شد
پیشرفت مناسب پروژه های صندوق ملی توسعه استان  | بازدید :50
به گزارش روابط عمومی: روند اجرایی پروژه های صندوق ملی توصعه استان با حضور کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع کشور بررسی شد.
انتصاب رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان البرز | بازدید :53
به گزارش روابط عمومی: مهندس بختیار صادقی به عنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان البرز منصوب شد.
انتصاب شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قزوین طی حکمی انتصاب شد | بازدید :46

به گزارش روابط عمومی: آقای مهندس اکبر زارعی طی حکمی از سوی مدیر کل به عنوان رئیس جدید اداره منابعه طبیعی و آبخیزداری شهرستان معرفی شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
روند مناسب اجرای پروژه های صندوق ملی توسعه استان | بازدید :48

به گزارش روابط عمومی: بازدید مدیرکل منابع طبیعی از پروژه های صندوق ملی توسعه در حوزه شهرستان آبیک
برگزار شد
کارگاه آموزشی دو روزه تسهیلگری برگزار شد | بازدید :53

به گزارش روابط عمومی: کارگاه دو روزه با تسهیلگری با حضور دکتر نوری نشاط برگزار شد
استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خبر گزاری ها در دستور کار | بازدید :70
به گزارش روابط عمومی: دیدار مدیر کل منابع طبیعی و مدیرعامل جدید خبرگزاری ایرنا
مناقصه پروژه آبخیزداری نوده چناسک | بازدید :156
مناقصه پروژه آبخیزداری گشنه رود | بازدید :122
مناقصه آبخیزداری پروژه کهوانک | بازدید :208
مناقصه پروژه آبخیزداری شهید آباد | بازدید :166
مناقصه پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات آبخیزداری تفصیلی اجرایی حوزه دانک شهرستان آوج | بازدید :507
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در نظر دارد انجام پروژه پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات آبخیزداری تفصیلی اجرایی حوزه دانک شهرستان آوج را به مناقصه بگذارد .
مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ادوات کشاورزی
مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ادوات کشاورزی | بازدید :450

کارگاه مشارکتی تحلیلی دست اندرکاران حوزه آبخیز شهرستان آوج برگزار شد | بازدید :9
به گزارش روابط عمومی با حضور مدیرکل منابع طبیعی استان و مسئولان شهرستان آوج کارگاه مشارکتی تحلیلی دست اندرکاران حوزه آبخیز شهرستان آوج برگزار شد.
نشریه شماره یک صندوق ملی توسعه استان  | بازدید :7
به گزارش روابط عمومی: نشریه شماره یک پروژه های صندوق ملی توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان به چاپ رسید.
منابع طبیعی و آبخیزداری استان از شبکه دیجیتال بهره مند خواهد شد | بازدید :11
به گزارش روابط عمومی: بازدید از سایت های بیسیم استان توسط مسئول رادیویی سازمان جنگلها و نمایندگان صنایع مخابرات ایران انجام گرفت.
بازدید مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از پروژه های صندوق ملی توسعه  | بازدید :25
به گزارش روابط عمومی: مدیر جهاد کشاورزی شهرستان البرز از پروژه های صندوق ملی توسعه این شهرستان به همراه رئیس اداره منابع طبیعی البرز بازدید به عمل آورد.
دهمین جلسه کار گروه صندوق ملی توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان | بازدید :32
به گزارش روابط عمومی: دهمین کارگروه صندوق ملی توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری استان با حضور مسئولین و کارشناسان این حوزه برگزار شد
دیدار مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و دادستان جدید استان | بازدید :45
به گزارش روابط عمومی: علی اکبر اسدالهی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با حضور در دادگستری با قاسمی دادستان جدید استان دیدار کرد
برخورد جدی با دام داران غیرمجاز | بازدید :42
به گزارش روابط عمومی: بازدید از دشت الله آباد جهت پیشگیری از وقوع تخلفات با حضور فرمانده یگان حفاظت، معاون فنی و رئیس اداره شهرستان آبیک انجام شد
پیشرفت مناسب پروژه های صندوق ملی توسعه استان  | بازدید :50
به گزارش روابط عمومی: روند اجرایی پروژه های صندوق ملی توصعه استان با حضور کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع کشور بررسی شد.
انتصاب رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان البرز | بازدید :53
به گزارش روابط عمومی: مهندس بختیار صادقی به عنوان رئیس جدید اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان البرز منصوب شد.
انتصاب شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قزوین طی حکمی انتصاب شد | بازدید :46

به گزارش روابط عمومی: آقای مهندس اکبر زارعی طی حکمی از سوی مدیر کل به عنوان رئیس جدید اداره منابعه طبیعی و آبخیزداری شهرستان معرفی شد.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان
روند مناسب اجرای پروژه های صندوق ملی توسعه استان | بازدید :48

به گزارش روابط عمومی: بازدید مدیرکل منابع طبیعی از پروژه های صندوق ملی توسعه در حوزه شهرستان آبیک
برگزار شد
کارگاه آموزشی دو روزه تسهیلگری برگزار شد | بازدید :53

به گزارش روابط عمومی: کارگاه دو روزه با تسهیلگری با حضور دکتر نوری نشاط برگزار شد
استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خبر گزاری ها در دستور کار | بازدید :70
به گزارش روابط عمومی: دیدار مدیر کل منابع طبیعی و مدیرعامل جدید خبرگزاری ایرنا
کارگاه آموزشی روش های مذاکره و میانجی گری برگزار شد | بازدید :53
به گزارش روابط عمومی: 18 ساعت کارگاه آموزشی روش مذاکره و میانجی گری برگزار شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان:
امضاء تفاهم نامه 250000000000ریالی پروژه های آبخیزداری | بازدید :70

به گزارش روابط عمومی: قرارداد 250000000000 ریالی در زمینه پروژه های آبخیزداری استان با استانداری به امضاء رسید.
لینک های مفید