حفاظت از عرصه های ملی با مشارکت جوامع محلی
به گزارش روابط عمومی: حفاظت در عرصه های ملی شهرستان بوئین زهرا با مشارکت جوامع محلی انجام خواهد شد.
پیشگیری از وقوع جرم برنامه اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری استان
به گزارش روابط عمومی:اجرای تبصره 1 ذیل ماده 55 در اراضی شهرستان بوئین زهرا
نهالکاری حاشیه جاده نقاش به نیریج شهرستان آوج با حضور مسئولین
به گزارش روابط عمومی: حاشیه جاده نیریج به نقاش شهرستان آوج نهالکاری شد.
ایجاد سه کیلومتر فضای سبز در حاشیه جاده قزوین-رشت
به گزارش روابط عمومی: 3کیلومتر از حاشیه جاده قزوین-رشت درختکاری شد
برگزار شد
مراسم غرس نهال در دانشگاه پیام نور بوئین زهرا

به گزارش روابط عمومی: مراسم نهالکاری در دانشگاه پیام نور واحد بوئین زهرا با حضور مسئولان و خانواده شهدا برگزار شد.
نظر سنجی
امکانات وب سایت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین را چگونه ارزیابی می کنید؟
مقالات جنگل
- روش سنتي بهره برداري از جنگل هاي شمال، ارزيابي آثار به توده و خاک جنگل (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
امار بازدید
بازدید روز : 1170
بازدید کل : 73923
آخرین بروزرسانی:
28 اسفند 1397 7:43
پدافند غيرعامل
- روش سنتي بهره برداري از جنگل هاي شمال، ارزيابي آثار به توده و خاک جنگل (مطالعه موردي: جنگل خيرود)
اخبار
حفاظت از عرصه های ملی با مشارکت جوامع محلی | بازدید :18
به گزارش روابط عمومی: حفاظت در عرصه های ملی شهرستان بوئین زهرا با مشارکت جوامع محلی انجام خواهد شد.
پیشگیری از وقوع جرم برنامه اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری استان  | بازدید :37
به گزارش روابط عمومی:اجرای تبصره 1 ذیل ماده 55 در اراضی شهرستان بوئین زهرا
نهالکاری حاشیه جاده نقاش به نیریج شهرستان آوج با حضور مسئولین | بازدید :25
به گزارش روابط عمومی: حاشیه جاده نیریج به نقاش شهرستان آوج نهالکاری شد.
ایجاد سه کیلومتر فضای سبز در حاشیه جاده قزوین-رشت | بازدید :16
به گزارش روابط عمومی: 3کیلومتر از حاشیه جاده قزوین-رشت درختکاری شد
برگزار شد
مراسم غرس نهال در دانشگاه پیام نور بوئین زهرا | بازدید :36

به گزارش روابط عمومی: مراسم نهالکاری در دانشگاه پیام نور واحد بوئین زهرا با حضور مسئولان و خانواده شهدا برگزار شد.
برگزار شد
مسابقه نقاشی در زمینه منابع طبیعی | بازدید :29

به گزارش روابط عمومی: مسابقه نقاشی و مراسم نهالکاری در مدرسه بعثت آبگرم برگزار شد
دستگاه قضا در کنار منابع طبیعی | بازدید :32
به گزارش روابط عمومی: مراسم نهالکاری در محوطه دادگاه آبگرم برگزار شد
برگزار شد
مراسم نهالکاری در محوطه موزه شهدای استان | بازدید :38

به گزارش روابط عمومی: مراسم نهالکاری و بازدید از موزه شهدا با حضور کارکنان منابع طبیعی برگزار شد
برگزار شد
کارگاه آموزشی در مدارس سطح شهر قزوین | بازدید :36

به گزارش روابط عمومی: کارگاه آموزشی در مدارس سطوح مختلف در سطح شهر قزوین برگزار شد
انتخاب شد
ریئس اداره آموزش و ترویج استان، نمونه در برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری | بازدید :33

به گزارش روابط عمومی: خانم مهندس احمدی به عنوان رئیس برگزیده آموزش و ترویج در زمینه برگزاری هفته منابع طبیعی کشور انتخاب شد
دستگیر شد
عامل قطع درختان حفاظت شده در منطقه الموت | بازدید :26

به گزارش روابط عمومی: عامل قطع درختان حفاظت شده در منطقه الموت دستگیر شد
انجمن های مردم نهاد در کنار منابع طبیعی | بازدید :40
به گزارش روابط عمومی: 1000اصله نهال توسط انجمن کنگره 60 با حضور مسئولین استان در حاشیه جاده تاکستان غرس شد
علم و فناوری در کنار منابع طبیعی | بازدید :25
به گزارش روابط عمومی: مراسم درختکاری در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد
برگزار شد
مراسم درختکاری در پارک جنگلی دانش  | بازدید :19

به گزارش روابط عمومی: مراسم درختکاری در پارک جنگلی دانش با حضور مسئولان شهرستان بوئین زهرا برگزار شد
دانش آموزان حافظ آینده طبیعت | بازدید :35
به گزارش روابط عمومی: مسابقه نقاشی و مراسم غرس نهال در دبستان سمیه آبگرم
اطلاعیه
مزایده 6 دستگاه موتورسیکلت و 15000کیلوگرم چوب تاغ | بازدید :132

به گزارش روابط عمومی: 6دستگاه موتورسیکلت و 15000 کیلوگرم چوب تاغ اداره منابع طبیعی از طریق مزایده واگذار می شود.
مناقصه پروژه آبخیزداری نوده چناسک | بازدید :297
مناقصه پروژه آبخیزداری گشنه رود | بازدید :239
مناقصه آبخیزداری پروژه کهوانک | بازدید :458
مناقصه پروژه آبخیزداری شهید آباد | بازدید :351
مناقصه پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات آبخیزداری تفصیلی اجرایی حوزه دانک شهرستان آوج | بازدید :600
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در نظر دارد انجام پروژه پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات آبخیزداری تفصیلی اجرایی حوزه دانک شهرستان آوج را به مناقصه بگذارد .
مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ادوات کشاورزی
مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ادوات کشاورزی | بازدید :569

حفاظت از عرصه های ملی با مشارکت جوامع محلی | بازدید :18
به گزارش روابط عمومی: حفاظت در عرصه های ملی شهرستان بوئین زهرا با مشارکت جوامع محلی انجام خواهد شد.
پیشگیری از وقوع جرم برنامه اصلی منابع طبیعی و آبخیزداری استان  | بازدید :37
به گزارش روابط عمومی:اجرای تبصره 1 ذیل ماده 55 در اراضی شهرستان بوئین زهرا
نهالکاری حاشیه جاده نقاش به نیریج شهرستان آوج با حضور مسئولین | بازدید :25
به گزارش روابط عمومی: حاشیه جاده نیریج به نقاش شهرستان آوج نهالکاری شد.
ایجاد سه کیلومتر فضای سبز در حاشیه جاده قزوین-رشت | بازدید :16
به گزارش روابط عمومی: 3کیلومتر از حاشیه جاده قزوین-رشت درختکاری شد
برگزار شد
مراسم غرس نهال در دانشگاه پیام نور بوئین زهرا | بازدید :36

به گزارش روابط عمومی: مراسم نهالکاری در دانشگاه پیام نور واحد بوئین زهرا با حضور مسئولان و خانواده شهدا برگزار شد.
برگزار شد
مسابقه نقاشی در زمینه منابع طبیعی | بازدید :29

به گزارش روابط عمومی: مسابقه نقاشی و مراسم نهالکاری در مدرسه بعثت آبگرم برگزار شد
دستگاه قضا در کنار منابع طبیعی | بازدید :32
به گزارش روابط عمومی: مراسم نهالکاری در محوطه دادگاه آبگرم برگزار شد
برگزار شد
مراسم نهالکاری در محوطه موزه شهدای استان | بازدید :38

به گزارش روابط عمومی: مراسم نهالکاری و بازدید از موزه شهدا با حضور کارکنان منابع طبیعی برگزار شد
برگزار شد
کارگاه آموزشی در مدارس سطح شهر قزوین | بازدید :36

به گزارش روابط عمومی: کارگاه آموزشی در مدارس سطوح مختلف در سطح شهر قزوین برگزار شد
انتخاب شد
ریئس اداره آموزش و ترویج استان، نمونه در برگزاری هفته منابع طبیعی و آبخیزداری | بازدید :33

به گزارش روابط عمومی: خانم مهندس احمدی به عنوان رئیس برگزیده آموزش و ترویج در زمینه برگزاری هفته منابع طبیعی کشور انتخاب شد
دستگیر شد
عامل قطع درختان حفاظت شده در منطقه الموت | بازدید :26

به گزارش روابط عمومی: عامل قطع درختان حفاظت شده در منطقه الموت دستگیر شد
انجمن های مردم نهاد در کنار منابع طبیعی | بازدید :40
به گزارش روابط عمومی: 1000اصله نهال توسط انجمن کنگره 60 با حضور مسئولین استان در حاشیه جاده تاکستان غرس شد
علم و فناوری در کنار منابع طبیعی | بازدید :25
به گزارش روابط عمومی: مراسم درختکاری در پارک علم و فناوری قزوین برگزار شد
برگزار شد
مراسم درختکاری در پارک جنگلی دانش  | بازدید :19

به گزارش روابط عمومی: مراسم درختکاری در پارک جنگلی دانش با حضور مسئولان شهرستان بوئین زهرا برگزار شد
دانش آموزان حافظ آینده طبیعت | بازدید :35
به گزارش روابط عمومی: مسابقه نقاشی و مراسم غرس نهال در دبستان سمیه آبگرم
لینک های مفید