پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - دبیرخانه
دبیرخانه

نام: هادی

نام خانوادگی: قهرمانی

سمت: مسئول دبيرخانه

اهم وظايف :

1-ثبت نامه هاي وارده

2-دريافت و ثبت نامه ها از شبكه دولت

3-دريافت و ثبت نامه ها از سازمان جنگلها،مراتع و آبخيزداري كشور

4-ثبت نامه هاي ادارات تابعه

چاپ | ارسال به ديگران  |