پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اداره امور اجرايي
اداره امور اجرايي
نام: عین اله

نام خانوادگي : حبیب پور

سمت: رئیس اداره امور اجرایی آبخیزداری

اهم وظايف:

پیشنهاد اجرای پروژه  – برنامه ریزی در اجرا و طراحی گردش کار- نظارت عالي بر اجرای پروژها – بررسي و تنظیم صورت وضعیت- تائید پیشرفت کار - بررسي و تاييد حسن انجام كار – ارائه پيشرفت فيزيكي طرح ها

چاپ | ارسال به ديگران  |