پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مراحل واگذاري اراضي ملي و دولتي دستگاههاي دولتي
مراحل واگذاري اراضي ملي و دولتي دستگاههاي دولتي

مراحل واگذاري اراضي ملي و دولتي دستگاههاي دولتي

  1. ارائه تقاضاي دستگاه مربوطه (تهيه نقشه عمومي منطقه)
  2. دبيرخانه كميسيون مستندسازي اموال غير منقول مستقر در سازمان امور اقتصادي و دارايي استان
  3. اعلام به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
  4. اعلام به اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه
  5. گزارش به اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
  6. بازديد توسط كميته استعداد يابي
  7. طرح در جلسه كميته تخصصي
  8. اعلام نتيجه به سازمان امور اقتصادي و دارايي
چاپ | ارسال به ديگران  |