پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - مدارك مورد نياز دريافت تسهيلات آبخيزداري
مدارك مورد نياز دريافت تسهيلات آبخيزداري

مدارك مورد نياز دريافت تسهيلات آبخيزداري

  1. درخواست كتبي
  2. تصوير شناسنامه و كارت ملي
  3. مدرك مبني بر تملك زمين به نام متقاضي
  4. مدرك مبني بر داشتن حقابه در طرحهاي بيولوژيكي
  5. تاييديه شوراي اسلامي روستا مبني بر مالكيت بر عرصه مورد تقاضا و عدم معارض
چاپ | ارسال به ديگران  |