اهم وظایف = نظارت و ارائه بر" /> اهم وظایف = نظارت و ارائه بر" /> پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع
معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع

 مهندس مجید رحمنی

اهم وظایف

= نظارت و ارائه براي امورات اداري شامل جذب ، استخدام ، بازنشستگي ، مرخصي ، گزارش كار و غيره در ارتباط با پرسنل

= تشخيص و تعهد اسناد مالي اداره كل و نظارت بر مسائل مالي با توجه به قوانين

= تأييد نهايي احكام پرسنلي ، نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات در خصوص پرسنل

نظارت و هماهنگي امورات پشتيباني و خدماتي اداره كل با ساير واحدها و پيگيري امور وربوط به بودجه ريزي

 

چاپ | ارسال به ديگران  |