آمار بازدید
بازدید روز : 8124
بازدید کل : 119990
آخرین بروزرسانی:
3 تير 1398 ساعت 11:27
مزایده/مناقصه
به گزارش روابط عمومی :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری انجام پروژه های اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات تفضیلی اجرایی 12حوزه آبخیز استان را به مناقصه گذاشته است متقاضیان میتوانند به منظور دریافت اسناد و نقشه ها و برگه های شرایط شرکت در مناقصه از روز شنبه مورخ 97/3/11 از طریق سامانه ستاد به آدرس wwwsetadiran.ir و یا معاونت آبخیزداری اداره کل مراجعه و تا روزپنج شنبه مورخ 97/3/30مدارک لازم را در سامانه ستاد بارگزاری نمایند
13 خرداد 1398 ساعت 9:30
به گزارش روابط عمومی 6 دستگاه موتورسیکلت از طریق مزایده واگذار می شود، علاقه مندان می توانند جهت بازدید مورسیکلت ها تا تاریخ 98/2/24 به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین مراجعه کنند، قابل ذکر است مزایده از طریق سامانه ستادایران انجام خواهد شد.
10 ارديبهشت 1398 ساعت 9:57
اطلاعیه
به گزارش روابط عمومی: 6دستگاه موتورسیکلت و 15000 کیلوگرم چوب تاغ اداره منابع طبیعی از طریق مزایده واگذار می شود.
4 اسفند 1397 ساعت 10:16
8 مرداد 1397 ساعت 13:26
8 مرداد 1397 ساعت 13:22
8 مرداد 1397 ساعت 13:17
8 مرداد 1397 ساعت 13:4
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین در نظر دارد انجام پروژه پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات آبخیزداری تفصیلی اجرایی حوزه دانک شهرستان آوج را به مناقصه بگذارد .
5 بهمن 1394 ساعت 10:49
مزایده فروش دو دستگاه خودرو و ادوات کشاورزی
28 دی 1394 ساعت 10:19
   
آرشيو اخبار
از تا