پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تحریمها در بخش دامداری و کشاورزی کمترین تاثیر را خواهد داشت
آمار بازدید
بازدید روز : 8274
بازدید کل : 120009
آخرین بروزرسانی:
3 تير 1398 ساعت 11:27
بازدید : 148 24 آذر 1397 ساعت 11:55 شماره :54850
رییس کمیسیون اصل نود مجلس در جمع مرتعداران استان گفت:
تحریمها در بخش دامداری و کشاورزی کمترین تاثیر را خواهد داشت

وی در این نشست که در خصوص تاسسیس صندوق مادر تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی استان برگزار گردید ضمن بیان این مطلب افزود :توجه به بخش آموزش و ترویج از ضروریات توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی میباشد وباید جهت آموزش صحیح این قشر از جامعه قدمهای بزرگی برداشت . وی همچنین در خصوص تشکیل صندوق کشاورزی و منابع طبیعی گفت : با تشکیل این  صندوق یک چتر حمایتی برای مرتعداران و کشاورزان ایجاد خواهد شد

نبی ا.. سلخوری مدیر عامل تعاونی فراگیر کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان قزوین نیز در این نشت گفت:چنانچه دولت نسبت به آورده 49درصدی سهم خود جهت تشکیل صندوق اقدام نماید  این صندوق نیز از طریق تعاونیهای فراگیر خود در هر شهرستان نسبت به آورده 51 درصدی خود از طریق اعضء اقدام مینماید و تمامی بهربرداران عرصه های منابع طبیعی استان زیر چتر حمایتی این صندوق قرار خواهند گرفت

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :