پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - اجرای نظام نوین ترویج در دستور کار منابع طبیعی و آبخیزداری کشور
آمار بازدید
بازدید روز : 3511
بازدید کل : 120905
آخرین بروزرسانی:
5 تير 1398 ساعت 9:6
بازدید : 259 13 مرداد 1397 ساعت 10:22 شماره :50821
مدیرکل دفتر آموزش و ترویج سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور:
اجرای نظام نوین ترویج در دستور کار منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

 دکتر جعفریان در اولین گرد همایی تخصصی نظام نوین ترویج کشاورزی با موضوع حفاظت و صیانت از منابع طبیعی گفت: مجموعه عوامل انسانی نظام نوین ترویج بخش عظیمی از توانمندی ها را در خود دارد که تمام اجزاء سازمان جهاد کشاورزی می توانند از این ظرفیت ها استفاده و بهترین خدمات را ارائه دهند و ترویج هدفی جز ایجاد هم افزایی، کاهش موازی کاری ها و ارتقاء اثربخشی ندارد، وی افزود: برای توسعه روستایی بخش آموزشی، ترویج و تحقیقات باید پیشتاز باشند و در حال حاضر نیز برخی طرح های محوری در سازمان جنگلها در حال شکل گیری است که موضوع بنیادی آنان  توانمند سازی جوامع محلی و مشارکت موثر آنها است.

مصوبات این گردهمایی نیز به این شرح می باشد:

1- مدیریت هماهنگی ترویج استان با همکاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به انتخاب محقق معین منابع طبیعی در سطح استان اقدام نماید

2- روئسای ادارات ترویج شهرستان هی تابعه نسبت به  انتخاب و معرفی کارشناس موضوعی در رشته منابع طبیعی اقدام و نتیجه را به مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی اعلام نماید

3- با توجه به اهمیت و ضرورت صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و لزوم همکاری کارشناسان پهنه در این راستا با مدیرکل منابع طبیعی این گردهمایی ها به صورت فصلی و مستمر برگزار گردد 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :