پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تاکستان میزبان نخستین سازمان مردم نهاد منابع طبیعی استان
بازدید : 158 2 شهريور 1395 11:55 شماره :44802

تاکستان میزبان نخستین سازمان مردم نهاد منابع طبیعی استان
به گزارش روابط عمومی :نخستین جلسه هم تندیشی سازمان مردم نهاد " طبیعیت سبز تاکستان " با حضور اعضاء و مسئولین منابع طبیعی استان و شهرستان در پژوهش سرای خوارزمی تاکستان برگزار گردیدمحمد محمدی رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تاکستان ضمن برشمردن اهمیت سازمانهای مردم نهاد در صیانت از منابع طبیعی گفت سازمان مردم نهاد طبیعت سبز با مهوریت هماهنگی به صورت یک کانال ارتباطی به شناسایی تشکلها و سازمانهای مرتبط با منابع طبیعی پرداخته و در گام بعدی در جهت توانمند سازی و ظرفیت سازی با هدف تقویت فرهنگ عمومی حفاظت منابع طبیعی پیش می رود 
ثقفی مشاور مدیر کل نیز در این نشست ضمن بیان اینکه منابع آب و خاک در استان به شدت در معرض خطر است  افزود فرسایش خاک در استان از استانهای همجوار بیشت راست و باید در این خصوص فعالیت بیشتری صورت پذیرد
عباس رحمانب تات دبیر سازمان مردم نهاد طبیعت سبز تاکستان  و مشاور مدیر کل منابع طبیعی استان نیز در این نشست گفت : این سازمان بستر مناسبی را برای همکاری بین منابع طبیعی و مردم در زمینه حفظ و توسعه و احیای  منابع طبیعی فراهم نموده  است 
 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :