تماس با ما
نشانی و تلفن

نشانی سازمان:  قزوين، خيابان نواب شمالي، مجتمع ادارات، اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان قزوين


كدپستی:  15136 - 34199


نمابر:  33372598 - 028ارتباطات مردمی:  33372624 - 33373045 - 3337088 - 028  پست الکترونیک:  qazvin@frw.org.ir 
فرم پيشنهادات
دريافت کننده:
نام و نام خانوادگی:  
ايميل فرستنده:       
موضوع:
پيغام:
فایل ضمیمه:
کد:
  (حروف مشاهده شده را وارد نماييد)